Meie koolitajad

Kairi JaaksaaKairi tutvustusr

Olen sündinud ja kasvanud Tallinna äärelinnas keskrohelist Nõmmet. Oma esimese koolikogemusegi olen saanud Nõmmel mõnusas väikses kogukonna koolis.

Lõpetasin Tallinna Ülikooli põhikooli loodusteaduslike ainete õpetaja eriala 2003. aastal ning neli aastat hiljem omistati samas mulle pedagoogika magistrikraad loodusteaduslike ainete didaktikas.

Sellest olulisem on töö õpilastega. Olen koolis töötanud 2003. aastast alates. Selle aja sisse on mahtunud erinevate ainete (loodusõpetus, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, geograafia, füüsika) õpetamine põhikoolis ning kaks aastat tööd haridustehnoloogina. Viimasel kahel aastal olen juhendanud lisaks õpetamise tööle ka teadus- ja loodusringi I ja II kooliastme õpilastele.

Minu suurimaks sooviks õpetajana on see, et õpilased saaksid koolist kaasa oskuse koolis omandatut ka “päriselus” rakendada. Seetõttu on oluline asju mõista, seoseid luua, mitte “ära õppida”. Minu roll on luua õpikeskkond, kus õpilane saab arendada üldpädevusi kui ka ainealaseid teadmisi ja oskuseid.

Siiri Evard1

Olen läbi ja lõhki tallinlane. Pealinna melust hoolimata oli minul võimalus õppida suurepäraselt loodust tundma aedades, parkides ja tänavatel. Sealt on pärit ka minu huvi loodusainete vastu.

See sama huvi viis mind ka Tallinna Ülikooli õppima loodusainete õpetajaks. Lõpetasin magistriõppe 2013. aastal. Sealsed õpingud võtsid kokku 8 aastat, sest ülikoolil oli pakkuda palju rohkemat kui loengud. Võtsin osa paljudest põnevatest programmidest, sealhulgas arendasin tudengielu üliõpilaskonnas, läbisin mahuka koolitaja koolituse ning tegelesin sügavuti õuesõppetemaatikaga.

Koolielu ja koolirütm on pikalt olnud minu elu suureks osaks. Soov saada õpetajaks oli kindel juba keskkooli ajal ja nüüd ongi see minu igapäevane unistuste töö. Õpetan loodusaineid III kooliastmes ning vean koos Kairiga tabava nimega teadus- ja loodusringi “Miks?”.

Õpetajana tean täpselt kui raske on teha tundides katseid, mis pakuvad õpilastele põnevust ning on samal ajal eesmärgipärased. Kuna nüüdseks on mul kogunenud juba märkimisväärne hulk katseid, mis ise läbimõeldud ja läbiviidud, tahaksin julgustada teisi õpetajaid sama tegema.