Millega tegeleb MTÜ Averus?

cropped-averuse-logo-väike.pngMTÜ Averus sooviks on kaasa rääkida ja panustada haridusvaldkonna arengusse läbi koolituse ning koostöö. Meie eesmärgiks on arendada ja läbi viia riiklikke õppekavasid toetavaid ning aktiivõppemeetoditel põhinevaid hariduslikke sh keskkonnahariduslikke tegevusi lastega ning korraldada vastava sisulisi koolitusi õpetajatele.

Meie eriliseks lemmikuks on mõelda välja viise, kuidas läbi aktiivse tegevuse suunata lapsi huvi tundma looduse ja tehnoloogia ainete õppimise vastu. Kõike väljamõeldut katsetame koos õpilastega koolitunnis ning pisikeste loodusesõpradega teadus- ja loodusringis. Saadud kogemust soovime jagada ka teiste õpetajatega. Oma kogemuste põhjal oleme välja töötanud koolituspakette algklassi- ja loodusaineteõpetajatele.

Oma töös lähtume MTÜ põhikirjast ning vabaühenduste eedikakoodeksist.